โปรโมชั่นแป้งเจ้านาง

โปรโมชั่นหลัก

รายละเอียดโปรโมชั่นที่ 1 ซื้อแป้งเจ้านางเป็นคู่ดูดีด้วยกัน / 2 ตลับขึ้นไป

😊 จากราคาปกติ 350 บาท ถ้าซื้อเป็นแพ็คคู่จะลดเหลือตลับละ 330 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่นที่ 2 ซื้อแป้งเจ้านางเป็นแก๊งสวยยกแก๊ง / 3 ตลับขึ้นไป

😊 จากราคาปกติ 350 บาท ถ้าซื้อเป็นแพ็คคู่จะลดเหลือตลับละ 320 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่นที่ 3 ซื้อแป้งเจ้านางเป็นคณะสวยทั้งคณะ / 5 ตลับขึ้นไป

😊 จากราคาปกติ 350 บาท ถ้าซื้อเป็นแพ็คคู่จะลดเหลือตลับละ 300 บาท

หมายเหตุ : ไม่ว่าซื้อโปรโมชั่นไหนก็ส่ง ฟรี

สั่งซื้อแป้งเจ้านาง